Osoby korzystające z naszych prognoz powinny mieć świadomość, że są one automatycznie generowane przez model hydrodynamiczny. Model nie odzwierciedla jednak w pełni środowiska morskiego i niektóre zjawiska naturalne lub działalność człowieka mogą nie być przez niego uwzględnione. W takim przypadku prognozy mogą różnić się znacząco od rzeczywistych danych pomiarowych.

W chwili obecnej prezentowane prognozy oparte są o regularną siatkę punktów oddalonych od siebie o 1 milę morską (1852 m).

Model HIROMB powstał dzięki BSH (Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie) z Hamburga i SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) z Norrköping, które w 1994 roku nawiązały współpracę, a w sierpniu 1995 podpisały oficjalne porozumienie. Model HIROMB bazuje na zmodyfikowanym hydrodynamicznym modelu operacyjnym BSH [Kleine E., 1994] oraz modelu meteorologicznym HIRLAM, i jest liczony w trybie operacyjnym od drugiej połowy 1995 roku z krótkimi przerwami na usunięcie zdarzających się niestabilności [Funkquist L., Ljungemyr P., 1997].